Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.art.gr/paint/fidakis/
Τρέχουσα τιμή : 5642433
Προηγούμενη τιμή : 6478576
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 14.82%