Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.spartalis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7156242
Προηγούμενη τιμή : 5992974
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -16.26%