Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.art-icon.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25202996
Προηγούμενη τιμή : 10430173
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.62%