Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mariakyprianou.com/
Τρέχουσα τιμή : 26260688
Προηγούμενη τιμή : 6412262
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -75.58%