Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.studioangelis.com/
Τρέχουσα τιμή : 17476032
Προηγούμενη τιμή : 10785623
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.28%