Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eucat.gr/devetzis/
Τρέχουσα τιμή : 5527368
Προηγούμενη τιμή : 4991187
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.7%