Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://users.thess.sch.gr/ipap/
Τρέχουσα τιμή : 14726
Προηγούμενη τιμή : 12021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.37%