Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.art-tounta.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4659495
Προηγούμενη τιμή : 3637216
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -21.94%