Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sat.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1107137
Προηγούμενη τιμή : 1073924
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -3%