Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dimitra2000.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2418138
Προηγούμενη τιμή : 2248681
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.01%