Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anti.gr/
Τρέχουσα τιμή : 146213
Προηγούμενη τιμή : 215633
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 47.48%