Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shopz.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3195376
Προηγούμενη τιμή : 1836999
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.51%