Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.myfriends.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1663596
Προηγούμενη τιμή : 715606
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.98%