Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.e-paideia.net/
Τρέχουσα τιμή : 292444
Προηγούμενη τιμή : 312350
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 6.81%