Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.babylon.gr/
Τρέχουσα τιμή : 219890
Προηγούμενη τιμή : 175790
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -20.06%