Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://grskeptic.blogspot.com/
Τρέχουσα τιμή : 13515836
Προηγούμενη τιμή : 5960935
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.9%