Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://vanabarba.blogspot.com/
Τρέχουσα τιμή : 5586777
Προηγούμενη τιμή : 5440798
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -2.61%