Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.georgeartcollection.blogspot.com/
Τρέχουσα τιμή : 11099028
Προηγούμενη τιμή : 7461064
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.78%