Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/xionod.asp
Τρέχουσα τιμή : 196860
Προηγούμενη τιμή : 87665
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.47%