Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mapgr.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1635379
Προηγούμενη τιμή : 1105596
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.4%