Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.in2greece.com/mappages/crete/aallcrete.htm
Τρέχουσα τιμή : 198703
Προηγούμενη τιμή : 253953
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 27.81%