Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.karamanis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2574182
Προηγούμενη τιμή : 898649
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.09%