Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.salvini.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12415932
Προηγούμενη τιμή : 4405246
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.52%