Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.naxosresort.eu/
Τρέχουσα τιμή : 2257833
Προηγούμενη τιμή : 1200866
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.81%