Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.artemis-mixer.gr/
Τρέχουσα τιμή : 24642753
Προηγούμενη τιμή : 8974563
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -63.58%