Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.akrorio.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7978972
Προηγούμενη τιμή : 6171310
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.66%