Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://ranch.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3963496
Προηγούμενη τιμή : 13257926
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 234.5%