Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dilos.com/region/crete/ph_01.html
Τρέχουσα τιμή : 234286
Προηγούμενη τιμή : 248048
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 5.87%