Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bicofattika.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14363852
Προηγούμενη τιμή : 13038783
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.23%