Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anetky.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5429956
Προηγούμενη τιμή : 4145166
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.66%