Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amadriades.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8869551
Προηγούμενη τιμή : 4967321
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44%