Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dimotis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15903253
Προηγούμενη τιμή : 7854713
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.61%