Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.geopolitics.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5173740
Προηγούμενη τιμή : 4342950
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -16.06%