Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.northaegean.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1572676
Προηγούμενη τιμή : 1967193
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 25.09%