Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.syzefxis.gov.gr/
Τρέχουσα τιμή : 883807
Προηγούμενη τιμή : 533971
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.58%