Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://civil.dypethessaly.gr/default.aspx
Τρέχουσα τιμή : 4997372
Προηγούμενη τιμή : 2420162
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.57%