Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gov2u.org/
Τρέχουσα τιμή : 8835949
Προηγούμενη τιμή : 5996419
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.14%