Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dimokratia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3500218
Προηγούμενη τιμή : 2373825
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.18%