Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eic.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10399970
Προηγούμενη τιμή : 11129703
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 7.02%