Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mediadesk.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5485388
Προηγούμενη τιμή : 9592259
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 74.87%