Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dotas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5035485
Προηγούμενη τιμή : 1588175
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -68.46%