Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.havellas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8428358
Προηγούμενη τιμή : 4349952
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.39%