Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mantra.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21743786
Προηγούμενη τιμή : 4879581
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.56%