Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dakar.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5970148
Προηγούμενη τιμή : 3656624
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.75%