Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.carnet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 251260
Προηγούμενη τιμή : 133161
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47%