Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pyxida.org.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2777651
Προηγούμενη τιμή : 1497184
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.1%