Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amalieion.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17859234
Προηγούμενη τιμή : 13091893
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -26.69%