Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.greek-date.com/
Τρέχουσα τιμή : 4092960
Προηγούμενη τιμή : 13168473
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 221.73%