Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.18-40.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9793598
Προηγούμενη τιμή : 7667666
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -21.71%