Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amnesty.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12428493
Προηγούμενη τιμή : 5886729
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.64%